PERLEN PORTEFØLJE

Undersøke og offentliggjøre aktiviteter i Kragerø som støtter ”det gode liv” i en verden i kraftig endring.

N

Ren energiproduksjon (solenergi, vindkraft, vannkraft, geotermisk, etc.)

N

Elektriske kjøretøy (biler, båter, sykler, etc.)

N

Utdanning (Grundercamp +++)

N

Landbruk (kompost, kloakkslam, blåskjell for vannrensing høstes for jordforbedring +++)

N

Maritim

PERLEN I UNDERVISNING

Samarbeide med pedagogiske virksomheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å videreutvikle Kragerø fremtidsrettet, innovativt og aktivt gjennom å integrere lokal kreativitet med global ‘best practice”’.

PERLEN OFFENTLIG TRANSPORT

Undersøke og utvikle planer for kollektivtransport drevet elektrisk eller med hybridmotorer (busser, bybusser, shuttletransport til parkeringsplasser, offentlige transportmidler osv.)

PERLEN -ET SUNT SAMFUNN

Koordinere offentlige og private helsetjenester, tjenesteytere og politikere i Kragerø for å utvikle og ivareta helse og et sunt liv i Kragerø – slik at Kragerø blir et attraktivt område for innbyggere, gjester og for organisasjoner som arbeider med helse.

"SMART GRID"

Videreutvikle systemene fra Hvaler kommune for å skape en bærekraftig energihverdag gjennom ‘smart grid’-teknologi tilpasset øy- og småsamfunn.

PERLEN -ET GRØNT SAMFUNN

Forske og stimulere til utvikling av landbruk, hagedrift og andre ‘grønne’ tiltak.

PRIVATTRANSPORT

Stimulere markedet for overgang til el- og hybridmotorer i privattransport og etablere Kragerø som ledende i ‘ren’ persontransport.

PERLEN-INITIATIVETS LEDERSENTER

Utvikle lederkompetanse hos offentlig og privat sektor i hele lokalsamfunnet på områder som er i tråd med Perlens mål for Kragerø: holde workshops, arrangere kollegaveiledning, kollegastøtte, profesjonell veiledning, fagforum, diskusjonsgrupper osv., med medlemsavgift og betalte tjenester som viktigste inntektskilde.

PERLEN BLÅ

Undersøke og støtte utviklingen av akvakultur, styrke av truede arter, gjenopprette av marint miljø gjennom rensing, gjeninnførsel av arter som har forsvunnet og oppbygging av kunstige gyteplasser.

FERGER

Bygge om eller skifte ut motorer til el- og eller hybriddrift.

PRIVATBÅTER

Ombygging av motorer til el- og eller hybriddrift, salg og utleie av el/hybridmotorer, stimuleringstiltak i indre havneområder.

TAXIBÅTER

Ombygging av motorer til el- og eller hybriddrift.

MARINAER

Tilby ladestasjoner for el/hybridmotorer i marinaer og småbåthavn.

PERLEN IDÉ -OG INNOVASJONSSENTER (IDIN)

Et møtested der iverksettere kan samarbeide og støtte hverandre i initiativer som er til gunst for Perlens målsettinger, treffe besøkende eksperter i finansiering, markedsføring og utvikling av organisasjon og forretningsidé.

NY NABO-PROGRAMMET

Et program for integrering av immigranter og migranter. Et spesielt prosjekt innenfor IDIN for å finne fram til, organisere og vise ekspertkompetanse hos immigranter og flyktninger slik at de raskere kan bidra til familiens underhold og til utviklingen av lokalsamfunnet. Denne prosessen vil også bidra til rask og genuin integrering av nye innbyggere.