Studietur og
relasjonsbygging med
«Smart energi Hvaler»

Utfordringen

Norge er midt i en global energiøkonomisk overgangsperiode som vil påvirke hvert eneste lokalsamfunn i landet. Noen kommuner går i bresjen for å vise hvordan denne overgangsfasen kan gi nye muligheter i samfunnsutviklingen.

Hvaler kommune har investert tre års innsats i å utforske og vise hvordan lokalsamfunnet kan utvikle seg både økonomisk, sosialt og miljømessig gjennom Solar Park-, SMART Islands- og nasjonalpark-initiativene, finansiert av ENOVA og NCE (Norwegian Centers of Expertise) og i samarbeid med Fredrikstad Energi. Hvaler, ENOVA og NCE ønsker at Hvalers erfaringer skal spres og nyttiggjøres over hele landet så vel som internasjonalt.

Kragerø kommune er i perfekt posisjon til å ta i bruk erfaringene fra Hvaler gjennom kostnadseffektive løsninger og slik bli en foregangskommune for implementering av bærekraftige energiløsninger.

Løsningen

PERLEN-initiativet utforsker om og på hvilken måte Kragerø i samarbeid med Hvaler kan iverksette et demonstrasjonsprosjekt for rask, kostnadseffektiv lokal realisering av innovative løsninger som tar hensyn til både miljømessige, økonomiske og sosiale utfordringer. Et slikt prosjekt har begge kommunene og ENOVA og NCE felles interesse av. Det vil også bli til nytte for alle andre norske kommuner som ønsker å finne den raskeste, enkleste og billigste veien til å utnytte andres gode idéer med den nødvendige lokale tilpasning.

PERLEN-initiativet vil arrangere et uoffisielt, forberedende besøk på Hvaler for å vurdere mulighetene for et slikt prosjekt og for å legge grunnen for en samarbeidsrelasjon. På bakgrunn av erfaringene fra dette uformelle besøket vil PERLEN-initiativet foreslå for Kragerø kommune at det foretas en formell henvendelse til Hvaler kommune fulgt av et studiebesøk der både offisielle representanter fra kommunen og fra interessegrupper i Kragerø er deltakere.

Fremtiden skapes nå

Vi ønsker å være ledere i det Grønne Skiftet

Vi drar på vår første studietur til Hvaler om

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

%

Opprettet kontakt

%

Planlegging

Dager siden prosjektstart

Antall deltagere

Hvaler er et strålende eksempel

Subsidier

Hvaler kommune støtter anlegg på inntil 3KW med kr 2500 og anlegg fra 3KW og oppover med kr 3500

Bolig -og hytteeiere

Tilskudd til solcellepaneler er til de som har bolig eller hytte på Hvaler med inntil 2 boenheter

Kriterier

Anlegget må være tilknyttet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale

  • Response 100% 100%
  • Progress 50% 50%
  • Possibilities 75% 75%
  • Potential success in Kragerø 85% 85%

Responsen har vært fantastisk

På Hvaler er det nå montert nærmere 70 solanlegg. Folkepakken er et resultat av samarbeid mellom Smart Energi Hvaler og næringsaktører. De ønsker nå å tilby folkepakken med 2kW og 3kW som er ideelt for hus og hytter i normalt forbruk. Enova innførte fra 1. januar 2015 støtte for anskaffelse av lokal energiproduksjon, bl.a. for sol og vind. Det gir en bedre økonomi for deg.

Er du interessert i mer informasjon?

Share This