Arkimedes vindmølle er en ny type vindmølle med en teknisk løsning som gir 5 til 8 ganger høyere ytelse enn en tradisjonell vindmølle med propeller.

The Archimedes

 

Share This