Lokalt engasjerer og samordner Perlen-initiativet innsats fra hele lokalsamfunnet – offentlige og private, alle bransjer, unge og gamle, enten du jobber med hendene eller med hodet, entreprenører, arbeidstakere, kunstnere, lærere, oppfinnere, pensjonister, politikere, bedriftseiere og -ledere, og forbrukere (innbyggere og besøkende).

Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeider Perlen-initiativet med statlige og ikke-statlige aktører med felles interesse for å fremme en miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.

I begynnelsen av 2016 er allerede 32 individuelle nøkkelaktører i Kragerø om bord.

FORMÅL

Oppmuntre og støtte prosjekter for bærekraftig utvikling i Kragerø og omegn: sosialt, økonomisk og kulturelt, for at Kragerø står best mulig rustet til å møte de store utfordringene vi står overfor, både i Norge og globalt.

Perlen-initiativet bygger på å vurdere Kragerøs muligheter i et globalt perspektiv. Konseptet startet med Bradford Lee Matthews, som emigrerte hit for fire år siden. Han har erfaring som internasjonal konsulent i samarbeidende innovasjon for store selskaper i Norge som Cisco, Statoil og Right management. Både privat og offentlig sektor har vært kundene hans, og ett av temaene har vært lokalsamfunnsbasert utvikling av helsetjenester og utdanning. Selskapet hans, Co-Innovation AS, ble startet i Norge 2013. Kontakter på nasjonal basis inkluderer front-organisasjoner i innovasjon som: INTPOW (en stor forening for alternativ energi i Norge), Siemens Marine, Trondheim (rene marine kraftsystemer), Grenland Energy, Telemark (rene marine kraftsystemer), LO (ansatte-drevet innovasjon), Harvard University Graduate School of Education, American Federation of Teachers (fagforening), Regen Nautic (USA – rene marine kraftsystemer, leverandør til Norges egne Goldfish båter) m.fl.

I løpet 2017 vil Perlen levere:

N

Interessentanalyse og nettverk

N

Portefølje av eksisterende tiltak i Kragerø

N

En samling av gode eksempler fra andre småbyer

N

Fremdrift i enkeltprosjekter og intitiativ

Hvem er vi?

Per-Erik Schulze

Per-Erik Schulze

Styreleder i foreningen Perlen-initiativet

Nicolai Sjølie Amble

Nicolai Sjølie Amble

Lokal aktivist for kultur og sosial utvikling

Brad Matthews

Brad Matthews

Daglig leder for Perlen-initiativet

Raymond Cheetham

Raymond Cheetham

Næringslivsmann og engasjert Kragerøborger

Anette Kamfjord

Anette Kamfjord

Lokal aktivist for kultur og sosial utvikling

Knut J.B Gaasland

Knut J.B Gaasland

Kommunikasjonsrådgiver

Maria Lund

Maria Lund

Fremdriftsveileder