Har du en miljøide?

Perlen-initiativet kan hjelpe deg å komme igang.
 

 

Perlen-initiativet er et nettverk og en forening med utspring i Kragerø, ”perlen blant kystbyene” som Edvard Munch kalte den. Vi støtter og oppmuntrer prosjekter som fremmer bærekraftig utvikling og ”det gode liv” i Kragerø. Initiativet samler kreativitet, ideer og felleskap i vårt nærmiljø, og vi engasjerer og samordner innsats for miljø og utvikling på tvers av lokalsamfunnet – offentlig og privat.

 

Om oss

Perlen-initiativet i Kragerø

Perlen-initiativet er et nettverk og en forening med utspring i Kragerø, ”perlen blant kystbyer” som Edvard Munch kalte den. Vi støtter og oppmuntrer prosjekter som fremmer ”det gode liv” i en verden i rask endring. Initiativet samler kreativitet, ideer og felleskap i vårt nærmiljø, og vi engasjerer og samordner innsats for miljø og utvikling på tvers av lokalsamfunnet – offentlig og privat.

Bli medlem

Meld din interesse og hold deg informert.

Utforsk

Utforsk siste nytt innenfor bærekraftig lokalsamfunnsutvikling, metoder og teknikker.

Videreutvikle ideer

Hent, bruk og videreutvikle ideer fra pilotprosjekter i andre kommuner.

Besøk oss

Besøk oss i Kragerø for samarbeid – eller flytt hit og bli en del av det som skjer.

Utsagn om Perlen-initiativet

Vi legger stor vekt på å lytte til alle innspill

«Kragerø velger å mobilisere konstruktivt i møtet  med utfordringene som den nærmeste fremtiden gir oss – vi ser dem som nye muligheter til å utbedre det gode livet vi lever her og gjøre det bærekraftig.

Perlen-initiativet er dannet for å oppmuntre til samfunnsengasjement, inspirerte visjoner og fokusert handling som er nødvendig for å snu disse muligheter til å bli positiv virkelighet.» Brad Matthews

Daglig leder for Perlen-initiativet

«Begrepet «miljøproblemer» er misvisende. Eventuelle utfordringer ligger hos oss innbyggere, politikere og næringsliv i lokalsamfunn og storsamfunn. Jeg tror på forandring gjennom skaperkraft og positive eksempler.

Vi kan se dramatiske miljøforbedringer på kort tid hvis vi tenker nytt og samtidig dyrker frem det beste i lokal natur og kultur.» Per-Erik Schulze

Marinbiolog, miljøverner, folkevalgt for MDG i Kragerø kommunestyre

Lurer du på noe?

Har du spørsmål eller innspill, setter vi stor pris på å høre fra deg.
Share This