Dette er situasjonen nå

Dette er situasjonen nå

Vår verden er i hurtig og radikal forandring. Den utfordrer oss med ny risiko, men også nye muligheter. Våre samfunn, tradisjoner og økonomiske systemer står overfor dramatiske endringer drevet fram av: Klimaendringer Global befolkningsvekst på 55 % Titalls eller...